2006/Nov/18

ในการที่จะยื่นขอสปอนเซอร์นั้น จำเป็นที่จะต้องมีเอกสารทีไว้ประกอบพิจารณา 3 ส่วน คือ

1. หนังสือนำ

2. โครงการ

3.รูปเล่มหนังสือที่เสร็จแล้ว

ในส่วนของตรงนี้ เราทำหนังสือนำและเขียนโครงการให้ ซึ่งตัวโครงการที่เขียนนั้น คืบหน้าไปกว่า 80 % แล้ว

1. หนังสือนำ

เรียน........

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้สนับสนุน

สิ่งที่แนบมาด้วย

  1. รายละเอียดโครงการ พาสต้าโปรเจก

  2. รูปเล่มหนังสือ พาสต้า 1 เล่ม

เนื่องด้วยกลุ่ม a.b. เป็นกลุ่มทำหนังสือทำมือ(หนังสือโดจิน) ที่เกิดจากการรวมตัวของนักเรียน นักศึกษา ต่างสถาบัน ต่างคณะ และมีความถนัดในด้านที่ไม่เหมือนกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั้นคืออยากที่จะมีประสบการณ์ในด้านการทำหนังสือ ซึ่งเราได้ใช้ความถนัดของสมาชิกในกลุ่มในแต่ละด้าน และอาศัยการทำงานเป็นทีม จนในที่สุดก็สามารถสร้างสรรค์หนังสือทำมือเล่มแรกของกลุ่มได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อหนังสือพาสต้า

ซึ่งในการที่จะทำพาสต้าเพื่อที่จะออกจำหน่ายนั้น นอกจากในเรื่องของคุณภาพของหนังสือแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไปเสียไม่ได้นั้นคือ ทุนทรัพย์เพื่อที่จะให้ผลงานชิ้นแรกของเราได้พิมพ์และจำหน่ายได้จริง ตามที่เราได้มุ่งหวังไว้ แต่เนื่องด้วยเรายังเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่สามารถหารายได้เอง ถึงแม้เราจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่เคยทำหนังสือมาก่อน แต่เราเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มแรกของเรานั้น หากมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสามารถพิมพ์เพื่อวางจำหน่ายได้ พาสต้า ของเราย่อมที่จะจำหน่ายได้อย่างแน่นอน

เราจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการที่จะเป็นผู้สนับสนุนพาสต้า ตามแต่ที่ท่านสมควรพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แก่เรา โดยเรายินดีที่จะลงโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจของท่านในหนังสือของเราขนาด A4 จำนวน 1 หน้า ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดของโครงการ รูปเล่มหนังสือและหน้าที่จะลงโฆษณาให้แก่ท่าน ทางเราได้แนบมาเพื่อให้ท่านได้พิจารณาด้วย

ท้ายที่สุดนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่าน ถึงแม้จำนวนเล่มและช่องทางการตลาดจะอยู่ในวงจำกัด แต่นั้นก็ไม่ใช้แก่นที่แท้จริงของการทำพาสต้า เพราะหัวใจของการทำพาสต้านั้น เราได้มุ่งหวังแค่เพียงว่า จะมอบความบันเทิงที่แฝงด้วยสาระ และสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งความมุ่งหวังของเราจะสำเร็จหรือไม่ ก็ต้องอาศัยความอนุเคราะห์จากท่านนั้นเอง ขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(......................)

ประธานกลุ่ม a.b.

2. โครงการ

ชื่อโครงการ พาสต้าโปรเจค

1. หลักการและเหตุผล

หนังสือทำมือ(หนังสือโดจิน) คือ หนังสือที่จัดทำขึ้นเอง ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยเนื้อหาสาระของหนังสือประเภทนี้จะเน้นไปทางด้านการ์ตูน จะวาดในทางที่ล้อเลียนการ์ตูนญี่ปุ่นที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปบ้าง หรือเป็นการ์ตูนที่วาดใหม่ขึ้นเองทั้งหมด นอกจากการ์ตูนที่มีอยู่ในเล่มแล้ว ยังมีเรื่องสั้น(ฟิคชั่น) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู้ทำหนังสือแต่งขึ้นเพิ่มเติมจากเนื้อหาการ์ตูนญี่ปุ่นที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป หรืออาจเป็นเรื่องสั้นที่แต่งเนื้อหาขึ้นมาใหม่หมด หนังสือโดจินมักมีจำนวนการพิมพ์ที่ไม่มาก อยู่ที่ประมาณ 50 500 เล่ม และวางจำหน่ายในกิจกรรมงานการ์ตูนเป็นส่วนมาก

หนังสือโดจิน เป็นหนังสือของกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบการ์ตูนอย่างมาก สังเกตได้จากกิจกรรมงานการ์ตูนต่างๆที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จนต้องจัดงานประเภทนี้บ่อยขึ้น ที่สำคัญงานการ์ตูนแทบทุกงาน ย่อมจะมีหนังสือโดจินวางจำหน่ายอยู่ด้วย

ภายใต้หนังสือโดจินที่ชื่อว่า พาสต้า คอนเซปต์ในการทำหนังสือคือ เป็นหนังสือโดจินที่ให้อะไรมากกว่าที่หนังสือโดจินจะให้ได้ เราได้ใส่ทั้งความบันเทิงในแบบฉบับของโดจิน ควบคู่ไปกับสาระที่เกี่ยวข้องกับแวดวงในเรื่องของการ์ตูน ชื่อหนังสือ พาสต้า เราได้แรงบันดาลใจมาจากชื่ออาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอิตาลี พาสต้า คือชื่อเรียกของอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือทรงรีทรงกลม อาทิ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ เป็นต้น ซึ่งในเรื่องของการปรุงแต่ง พาสต้าก็มีความหลากหลาย สูตรในการปรุงแต่ง กรรมวิธีในการทำ พาสต้า เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่นที่กำเนิด ในขณะเดียวกันก็สามารถเผยแพร่รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของ พาสต้า เอง ให้ผู้คนในโลกยอมรับและติดใจ

เปรียบเสมือนการทำหนังสือ พาสต้า ที่มีความหลากหลายทั้งด้านความบันเทิงพร้อมกับนานาสาระ มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและกล้าที่จะทำ และสิ่งสำคัญคือรูปแบบของหนังสือโดจิน ที่บรรดาในกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ต้อ